נשמח להשיב לכל פניה.
נא למלא את כלשדות החובה.
captcha
תמונה אחרת

פנו
אלינו
 

מי אנחנו?

ביחידה נלמד על האיכות הפנימית של עמ"י ואת השוני הפנימי בין עמ"י לאומות העולם, דבר שמשפיע על כל אורחות חיינו.

 

להסתכל בפנים ולאהוב

ביחידה זו נעסוק ביכולת שלנו ובחובה שלנו, לאהוב כל אחד ואחד מישראל באשר הוא, וזאת ע"י הסתכלות פנימה. וכן  נלמד על הקשר העמוק בין יהודי ליהודי.

 

מלאכים כבני אדם

ביחידה זו נברר את תפקידו המיוחד של עמ"י, לקשר בין ארץ ושמיים ובין קודש לחול, ולחיות חיי קודש כאן, בארץ.

 

טלוויזיה המשדרת אלוקות לעולם

ביחידה נעסוק בתפקידו המיוחד של עמ"י להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש", להיות מגדלור לכל העולם ולהוציא את העולם כולו, מתוך הריק הרוחני-מוסרי בו הוא שרוי. ומתוך זה נבין את תפקידנו כפרטים בתוך עם ישראל.

 

למה כולם שונאים אותנו?

ביחידה זו נעסוק בשאלה, מהו מקור האנטישמיות בעולם? מדוע תמיד שונאים אותנו?  נלמד שלעמ"י יש בשורה גדולה לעולם שהגויים ברשעותם אינם מוכנים עדיין לקבל.

 

על "דתיים" ו"חילוניים"

 היחידה  עוסקת בשאלה כיצד ניתן לאהוב כל אחד מעמ"י, שהרי ישנם אנשים כל כך שונים וישנם אנשים שמתנהגים בצורה כל כך שלילית אז כיצד ניתן לאהוב אותם כמו"כ היחידה תגע בשאלות האם אחדות פירושה אחידות? וכיצד נחיה יחד חילוניים ודתיים בארץ הזו.  ביחידה נעסוק בשאלות מעשיות המעסיקות את בני הנוער בתחום של "דתיים" ו"חילוניים".

 

זה הסיפור שלנו!- תרבות המערב

היחידה תעסוק בהבדל המהותי בין התרבות המערבית לתרבות הישראלית. ביחידה נתיחס גם להבטים המעשיים של הבדל זה כפי שזה בא לידי ביטוי ביחס לחומר, לבילויים, למשמעות החיים, לשאיפות, למטרתנו כעם ועוד.